úvodem

Víte že?
- MFK Havířov není organizace, která patří městu, ale dobrovolné občanské sdružení?
- Město Havířov poskytuje dotaci. V roce 2010 to bylo 3 650 000 Kč, z toho 1 700 000 Kč na mládež?
- Havířovský fotbal měl více jak 1000 členů a dnes počet členů nezjistíte?
- MFK Havířov má stanovy, valnou hromadu, výkonný výbor, předsedu?
- Stanovy klubu ve formátu PDF jsou ke stažení zde: http://www.mfkhavirov.cz/stanovy.pdf
- Oficiálními stránkami  MFK Havířov jsou http://mfk.ic.cz

Děkujeme za podporu !!!

Děkujeme všem, co nás přišli podpořit i těm, kteří nás kontaktovali telefonicky či emailem posléze.

Připravili jsme informace o průběhu valné hromady MFK Havířov, kterou si můžete stáhnout ZDE.

DISKUZE JE SPUSTĚNA NA STRÁNKÁCH   http://mfkhavirov.xforum.cz/

SLED UDÁLOSTÍ

poslední příspěvky

Březen 2013

Email pro zastupitele

Aktuality ~ 14. března 2013 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážený pane primátore, Vážení radní, Vážení zastupitelé.

 

28.3.2013 to bude jeden rok od vyloučení mých synů z fotbalového klubu MFK Havířov, za mé názorové střety s vedením klubu a zejména jeho bývalým předsedou panem Liborem Pristášem. (http://mfk.webzdarma.cz/2012/04/Vylouceni-Stepana-a-Vojty-Kudlacka.html)

 

Ano, vše začalo již 19.7.2010, kdy moje žena upozornila na katastrofální stav zázemí pro fotbalisty na hřišti Slovanu, které si pronajímá MFK Havířov. Od té doby jsem se spolu s trenéry a rodiči snažil prosadit změny tak, aby prostředky města byly vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně. Měl jsem mnoho jednání s vedením MFK, s rodiči, s trenéry i s vedením města. Obrátil jsem se i na základě doporučení pana primátora na policii a sleduji vývoj trestního stíhání pana Pristáše za zpronevěru, ale jak víme, soudnictví je běh na dlouhou dobu.

 

Proto jsem byl i u vzniku Fotbalové akademie Havířov, jejíž dosavadní krátký život Vám byl představen v žádosti o dotaci z rozpočtu města. http://www.fahavirov.cz/?p=1100

 

Vážený pane primátore, Vážení radní, Vážení zastupitelé,

prosím Vás při schvalování dotace pro děti, kteří hrají fotbal, prioritní sport města Havířova,  pod Fotbalovou akademií o zvážení všech argumentů, které jsem průběžně publikoval na stránkách www.mfkhavirov.cz . FA Havířov není jenom Kudláček, ale i 54 dětí a 38 dospělých členů.

 

s pozdravem 

                                      Zbyněk Kudláček

 

P.S.

Nemám ambice kariéry fotbalového funkcionáře. Pracuji úplně v jiném oboru, který je i mým koníčkem, a který mi dovolil být finančně soběstačný a nezávislý. Věřte, že mi nejsou příjemné pomluvy o mé osobě, které se dozvídám. Kritizovat v této zemi umí každý, ale aktivně něco prosadit či změnit málokdo.

 

Sleduji zároveň změny v MFK, ale nezdají se mi tak radikální, že by došlo k nějakému posunu k lepšímu. Stále vidím velký počet dětí z Havířova, kteří jezdí do okolních klubů - do Horní Suché, do Těrlicka, či začalo sportovat na nově vzniklém Slovanu, který se kdysi spojil s MFK a utvrzuje mě to v tom, že štědře podporovaný klub MFK není schopen ,nebo vůbec nemá zájem tuto situaci změnit.

Leden 2013

re: Výzva k připojení se k žalobě - jednací číslo 102 T 270/2012

Aktuality ~ 22. ledna 2013 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážený pane.

pan Pristáš je údajně stíhán pro trestný čin zpronevěry (jde o finanční prostředky MFK), nikoliv pro trestný čin dotačního podvodu, takže se podle posouzení a doporučení právníků nebudeme s náhradou škody do trestního řízení připojovat. Záležitost byla konzultována s příslušnými komisaři Policie ČR. Podle informace jsou dotace města ze strany MFK řádně vyúčtovány a z dokumentace podezření na trestnou činnost nevyplývá. Podle informací od vedoucího oddělení kontroly, nebyly při veřejnoprávní kontrole na MFK závažné nedostatky v čerpání dotace města zjištěny a nic nenasvědčuje trestné činnosti. Nebyli a nejsme o průběhu vyšetřování a o průběhu řízení informování. S pozdravem

 Ing. Zdeněk OSMANCZYK

primátor města

Výzva k připojení se k žalobě

Aktuality ~ 6. ledna 2013 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk

Věc: Výzva k připojení se k žalobě-  jednací číslo 102 T 270/2012

 Vážený pane primátore,

18.12.2012 proběhlo u Okresního soudu v Karviné, pob. Havířov, hlavní líčení proti panu Pristášovi ve věci trestný čin zpronevěry. Předmětem trestného činu je čerpání dotace na faktury zejména za soustředění, které bylo již hrazeno v plné výši rodiči. Město jako poskytovatel dotace by se mělo dle mého názoru přidat k trestnímu stíhání jako strana, která byla tímto jednáním poškozena a měla by se dožadovat náhrady škody, neboť je povinno postupovat s péčí řádného hospodáře. Nečinnost v této kauze by mohla být posuzována jako trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. Abych předešel takovému vývoji, činím tímto tuto výzvu.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Kudláček

Prosinec 2012

Hlavní líčení 18.12.2012 pro trestný čin §206 odst.1/4d tr.zák

Aktuality ~ 18. prosince 2012 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Dnes 18.12.2012 proběhlo veřejné hlavní líčení proti Liboru Pristášovi pro trestný čin zpronevěra (jednací čislo : 102T270/2012) . Po vyslechnutí svědků bylo jednání odročeno.

Předmětem trestného činu byla zpronevěra. Jednalo se zejména o faktury za soustředění, které byly hrazeny rodiči, a které byly dále proplaceny v rámci dotace Města Havířova. 

Byli vyslechnuti tito svědci:

Franek, Šebesta, Kudláčková, Gorecká, Kudláček, Hladík, Glac, Kubecki, Sabo, Šeda, Antl, Šimša,  Schimke, Čiřmař, Válek. 

Obžalovaný Pristáš tvrdil, že byly trenérům propláceny faktury za soustředění a v jednom případě autobus do Francie v plné výši.

svědci uvedli přibližně toto:

- Antl  potvrdil,že dostal všechny peníze za soustředění zaplaceny. Tyto peníze údajně použil na daném soustředění za  pronájmy hřišť s umělým povrchem, solné jeskyně, sauny, výřivky.., (cca až 40000 Kč za soustředění)    

- Šimša uvedl, že dostal proplacenou celou částku za soustředění, která údajně průběžně během sezóny byla utracena v daném oddílu za pronájmy tělocvičen, hřišť s umělým povrchem a jiné výdaje ...

- Ostatní trenéři (Franěk, Šebesta, Glac, Kubecki, Sabo, Šeda), kteří měli dostat dle pana Pristáše plnou částku za faktury uvedli, že dostali část přibližně 2-3 tisíce korun za soustředění nebo vůbec žádné peníze.

- Schimke (sekretář OFS Karviná, účetní MFK Havířov) uvedl, že nemá podepsané doklady za přijetí peněz trenéry od pana Pristáše  za soustředění, a že se to tak historicky dělalo vždy. Zároveň uvedl, že do doby, než se začali angažovat neúspěšní trenéři a ambiciózní rodiče, kteří měli zájem převzít klub, bylo vše v pořádku a všichni byli spokojeni.

Rodiče, kteří nesouhlasí s tím, že peníze, které vynaložili na soustředění u trenérů Antla a Šimši a byly nějakým způsobem použity jinak, se můžou přihlásit k trestnímu řízení a požadovat peníze zpět. Tyto peníze dostali trenéři Antl a Šimša  přímo  od vedení klubu od pana Pristáše, což u soudu potvrdili.

Žádám všechny, kteří byli přítomni a mají k danému popisu stavu nějakou připomínku, aby mi dali vědět.

 

Zpronevěra

Definice, skutková podstata a sankce:

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

 

 

(foto zdroj facebook)

 

Květen 2012

soupiska

Jelikož moji  synové  již nehrají pod MFK Havířov. Požádal jsem o vymazání jejich jmen v soupiskách  uvedených na  www.indianihavirov.cz emailem na mfkhavirov@seznam.cz . Doporučuji všem, kteří nechtějí být spojování s výsledky a klubem MFK Havířov o totéž. Stačí odeslat opakovaně email s žádostí na mfkhavirov@seznam.cz a doufat, že se tak stane.

Podporujete změny ?

90%
10%

Komentáře